صفحه اصلی / آگهی استخدام بانك تعاون اسلامي براي سرمايه گذاري

 

بانك تعاون اسلامي براي سرمايه گذاري (بانک همكاري هاي ايران و عراق) به منظور تكميل نيروي انساني در بخش امور بين الملل، اعتبارات، شعب و ادارات مركزي در بغداد از بين افراد متخصص و مجرب با شرايط ذيل استخدام مي كند:
* دارابودن حداقل 11 سال سابقه بانكي مرتبط.
* دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل ليسانس مرتبط.
* تسلط كامل به زبان عربي و همچنين تسلط كافي به زبان انگليسي .
* تسلط كامل به كامپيوتر و آشنايي كامل با نرم افزارهاي مرتبط امور بانكي.
* تخصص كامل بانكي در بخش هاي امور بين الملل، امور مالي و اعتبارات .
* فعاليت حداقل 1 سال در يكي از شعب بانك هاي مرتبط.
* طي نمودن دوره هاي تخصصي ارزي، اعتباري و عقود اسلامي .
واجدين شرايط مي توانند از تاريخ 1395/12/3 با دردست داشتن اصل و رونوشت مدارك فوق به آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد بين خيابان شهرآرا و پاتريس لومومبا پلاك 64 مراجعه نمايند.