صفحه اصلی / دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده صاحبان سهام مورخ

 

 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده صاحبان سهام مورخ 04/07/1400

شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس(سهامی عام)

دستور جلسه :

1-     استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.

2-     بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و سود و زیان(صورتهای مالی) سال مالی منتهی به 29/12/1398.

3-     انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.

4-     انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

5-     سایر مواردی که در حدود اختیارات این مجمع باشد.