استراتوس

 

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس(سهامی عام)-1400/07/04

 

 دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده صاحبان سهام مورخ 1400/07/04

 

 
به منظور آگاهی فعالین اقتصادی، فهرست اتاق ها و شوراهای مشترک بازرگانی اعلام شد

رتبه های بین المللی شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس

بازتاب خبر قدردانی از بنیانگذار بانک اقتصاد نوین به عنوان صادر کننده نمونه ملی

انتخاب مجدد شرکت بین اللملی پیمانکاری استراتوس،بعنوان صادرکننده نمونه ملی در گروه خدمات فنی و مهندسی

دکتر حسین سلطانی نیا- به مناسبت روز ملی صادرات :سرمایه گذاری، صادرات، کوتاه ترین راه خروج از رکود

تقدیر از مدیرعامل شرکت بین اللملی پیمانکاری استراتوس

استراتوس توان فنی و مهندسی ایران را درعشق آباد به نمایش گذاشت

فارس نیوز:  یازدهمین نمایشگاه ایران در ترکمنستان آغاز به کار کرد